Bygningsinspektion

Inspektion

Bygningskader efter storm

Vi får flere og flere storme, som medfører flere og flere bygningsskader.  rykker ud, når vinden har lagt sig, og tjekker, om der er skader på tagkonstruktioner og andre udvendige bygningsdele. Vi optaget fotos og video i høj opløsning, så skader kan analyseres detaljeret.

Dine øjne i højden

Vi hjælper også med løbende inspektion af bygninger. Hvor det er besværligt eller umuligt at komme til med en lift, flyver  en inspektionstur for dig. Dronen er dine øjne i højden.

Master og høje konstruktioner

 inspicerer også telemaster, lysamaturer på stadions og andre høje konstruktioner. Vi har tilladelse til at flyve op langs alle høje konstruktioner, både bygninger og master, uanset højde.