Services

Services

Droneteknologien er ny, men det er flyvning med radiostyrede fly ikke. Det begyndte med fastvingede fly, og helikopterne fulgte efter. Vi har fløjet begge dele i mange år – bare som en hobby. Noget drenge kunne være fælles om.

Nu er dronerne højteknologi og et effektivt redskab til mange civile formål. Vi hører mest om de militære droner, og den avancerede teknologi er bl.a. udviklet til militære formål, men nu er der fuld fart på masser af danske projekter. Aalborg Universitet var først med de nye tanker i Danmark. Nu har Odense også markeret sig med et dronecenter i H. C. Andersen Airport, hvor UAS Danmark holder til. UAS er den internatioale betegnelse for et ubemandet luftfartøj.

UAS Danmark er en interesseorganisation for alle, der beskæftiger sig med droner.  er medlem og støtter de fælles bestræbelser for at udvikle droner til civile formål. Vore services er bare nogle af dem.